C-vitamin – positivt för hjärta och kärl

Citroner innehåller C-vitamin - kan motverka åderförfettning, bra för hjärta och kärl.

Vetenskapliga studier har visat att C-vitamin, som finns i exempelvis citron, kan motverka riskfaktorer för åderförfettning och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

C-vitamin, också kallat askorbinsyra, är ett ämne som finns i frukter, bär och grönsaker, exempelvis citrusfrukter som citron och apelsin.

Risken att utveckla ateroskleros, också kallat åderförkalkning eller åderförfettning, och andra hjärt- och kärlsjukdomar ökar med blodfettsrubbningar och högt blodtryck.

Studier om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom indikerar att C-vitamin kan minska nivåerna av blodfetter, öka andelen av ”det goda kolesterolet” HDL och motverka högt blodtryck.

Det finns flera troliga mekanismer bakom C-vitaminets förmåga att påverka kärl och hjärta positivt och därmed minska risken för åderförfettning och hjärt- och kärlsjukdom.

C-vitamin bra för blodfettsvärdena
Dessutom påverkar C-vitamin blodfetterna på ett sätt som minskar risken för åderförfettning. Detta sker genom en C-vitaminberoende omvandling av kolesterol till gallsyror samt förändring av lipoproteinlipasaktiviteten, vilket minskar halten av blodfettstypen triglycerider.

C-vitaminet fungerar också som en antioxidant och skyddar mot åderförfettning genom att förhindra oxidering av LDL-kolesterol genom flera mekanismer.

Blodkärlen gynnas av C-vitamin
Eftersom C-vitamin har betydelse för kroppens syntes av kollagen och glukosaminoglykaner, som är komponenter i bindväv, stärker det blodkärlsväggarna.

C-vitaminets effekt på blodplättarnas (trombocyternas) funktion och syntes av ämnen som kan få kärlväggarna att slappna av, som kväveoxid, minskar förmodligen risken för utveckling av åderförfettning och blodpropp.

På så sätt kan C-vitamin minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdom genom både påverkan på cellernas ämnesomsättning och antioxidativa funktioner.

 

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821982