Basbildande citron för god hälsa

Citronjuice - basbildande och hälsosam

Mat som blir alkalisk vid nedbrytning i kroppen kallas också basbildande och anses av många ha positiva hälso­effekter. Citron är ett sådant livsmedel, trots att den smakar surt när vi äter den. Att den är nyttig råder det inget tvivel om.

Teorin om syra- respektive basbildande kost går ut på att olika livsmedel, oavsett pH-värde, kan påverka blodets syra-basbalans trots det inne­boende buffertsystemet. Detta anses ske beroende på typen av mineraler som blir resultatet efter livsmedlets nedbrytning i kroppen. Citronen, som i sig är sur, är basbildande. Den blir alltså basisk – alkalisk – i kroppen.

Hypoteser finns om den basbildande kostens goda hälsoeffekter, exempelvis förbättrad benhälsa, tarmflora och immunförsvar, minskad risk för cancer och njursten, fördröjt åldrande och minskad fettinlagring. Vissa effekter har kunnat påvisas i vetenskapliga studier, men mer forskning behövs.

Skeptikerna menar att njurarna reglerar blodets syra-basbalans genom att utsöndra överskott av syra i urinen. En basbildande kost kan därför ändå vara till nytta för personer med njursjukdom. Den kan också minska risken för njursten.

Medan den basbildande kosten debatteras kan vi konstatera att citronen har goda hälsoeffekter oavsett om det beror på dess basbildande förmåga eller inte. C-vitaminet i citronjuice hjälper kroppen att absorbera mineraler, inklusive järn, och är också en kraftfull antioxidant som stärker immun­systemet. Citron innehåller även andra anti­oxidanter som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom. Studier har också bekräftat att citronjuice motverkar uppkomsten av njursten.

 

Källor:
Hälsopåverkan av syra- och basbildande livsmedel,SLU
https://authoritynutrition.com/lemon-juice-acidic-or-alkaline/