Citron motverkar diabetes?

Citronjuice - citron kan motverka insulinresistens och diabetes typ 2

Friska fettceller i fettvävnaden är viktigt för en välfungerande ämnesomsättning. Fetma kan orsaka insulinresistens och diabetes typ 2. Citronens flavonoider har visat potential att gynna en välfungerande fettvävnad.

Frukt, bär och grönsaker är bra för hälsan och kan motverka kroniska sjukdomar, som diabetes typ 2 och andra välfärdssjukdomar. Citron innehåller många ämnen som har positiva hälsoeffekter. En grupp av dessa ämnen är flavonoiderna som i studier visats förbättra insulinkänslighet och reglera ämnesomsättning av fetter.

Vid fetma förstoras fettcellerna. De börjar då avge ämnen som orsakar inflammation i fettvävnaden. Insulinresistens utvecklas, vilket innebär att celler i kroppen inte svarar på insulin som de ska. Insulinets viktigaste uppgift är att reglera tillgången till energi, glukos, för kroppens celler. När den funktionen störs ökar risken för diabetes typ 2.

Forskning med citron mot insulinresistens

THF-α är ett signalbärande protein och deltar i många processer i kroppen. Det ska vara ”i rätt mängd på rätt plats vid rätt tillfälle”. För mycket THF-α stör funktionen hos fettvävnaden och orsakar inflammation, ökad nedbrytning av triglycerider, nedsatt glukosupptag och insulinresistens.  

I en laboratoriestudie undersökte forskare vilken effekt extrakt av citron hade på insulinsignalering i fettceller där insulinresistens framkallats med hjälp av TNF-α för att efterlikna diabetes typ 2. Man använde ämnena PPARγ, GLUT4, DGAT-1 och IL-6 som biomarkörer för processer kopplade till fettvävnadens funktion. Behandlingen med TNF-α minskade mängden PPARγ, GLUT4 och DGAT-1 medan IL-6 ökade.

Citron återställde funktionen hos fettvävnaden

Behandling med extrakt av citron ökade mängden av PPARγ, GLUT4 och DGAT-1. Denna effekt motverkar insulinresistens kopplad till aktivering av TNF-α-processer. Dessutom minskade citronextraktet mängden IL-6 och återställde triglyceridsyntes vilket är en viktig process i en frisk fettcell.

Detta var en laboratoriestudie med celler, men citronextrakt visar alltså potential att motverka sjukliga störningar i fettvävnaden kopplade till diabetes typ 2.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34361563