Citronjuice mot tumörer

Citroner - citronjuice mot tumörer

Små vätskebubblor – nanovesiklar – i citronjuice har i laboratorieförsök visats ha begränsan­de effekter på tumörceller. Nya anticancermetoder kan komma att baseras på nanovesiklar från ätbara växter.

Kommunikationen mellan cellerna spelar en viktig roll för upprätthållande av balansen i kroppens olika vävnader och organ. Ett sätt som denna kommunikation sker på är via exosomer, som är ytterst små vätskebubblor – nanovesiklar. Dessa innehåller ämnen som de transporterar in och ut ur cellerna.

Enligt tidigare studier kan pyttesmå partiklar, nanovesiklar, från ätbara växter likna exosomer och ha antiinflammatoriska effekter på vissa tarm­sjukdomar. Växter innehåller både näringsämnen och andra kemiska ämnen, som antioxidanter. Citroner är rika på ämnen som anses vara hälso­samma för oss.

Forskning visar att nanovesiklar från citronjuice kan motverka tumörceller

En italiensk forskargrupp har i ett vetenskapligt arbete publicerat 2015 visat att citronjuice innehåller sådana partiklar som kan betraktas som exosomliknande nanovesiklar. I laboratorieförsök med både cellodlingar och möss kunde flera tumörbegränsande effekter av nanovesiklarna från citronjuice påvisas. Normala celler påverkades inte.

Forskarna menar att resultaten öppnar upp för möjligheten att utveckla nya anticancermetoder baserade på användning av nanovesiklar från ätbara växter.

 

Källa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26098775