Citron sänker GI-värdet

Pressad citron - citron sänker GI-värdet på måltiden

Mat med lågt gly­kemiskt index, GI, ger jämnare blod­socker och mindre fettvävnad. Genom att dricka eller äta citron till maten kan hela måltidens GI sänkas. Glykemiskt index (GI) är ett mått på hur snabbt och länge blodsockernivån påverkas av olika…

Läs mer →