Förhindra njursten med citronjuice

Hög koncentration av salter eller rubbad surhetsgrad i urinen kan ge njursten. Detta kan förebyggas genom att man dricker mycket vätska. Citronjuice innehåller citronsyra som sänker surhetsgraden vilket också minskar risken för njursten.  

Njurarna och urinvägarna har bland annat en renande funktion. Urinens volym, salthalt och surhetsgrad regleras av njurarna. Koncentrationen av de lösta salterna kan bli för hög, till exempel om man druckit för lite vätska, eller så kan obalans mellan ämnena uppstå.

Risken finns då att kristaller bildas som kan växa till njurstenar. Den vanligaste typen av njursten bildas av kalcium och oxalat. Om de fastnar kan de ställa till problem som kräver läkarvård.

Det är vanligt med återfall. Njurstenar kan förebyggas genom att man dricker mycket vätska, minst två liter per dygn. Då blir urinen mer utspädd och risken för att kristaller bildas minskar.

Citronsyran i citronjuice skyddar

Citronjuice innehåller höga halter av citronsyra. Dessutom innehåller den askorbinsyra, som också kallas C-vitamin. I studier har man sett att citronsyra från citronjuice sänker surhetsgraden i urinen, vilket minskar risken för att njurstenar av kalciumoxalat bildas. C-vitaminet kan också ha en sådan effekt, men ännu är det oklart om effekten är lika signifikant som med citronsyra. Vätskan hjälper som sagt också till att minska koncentrationen av salter i urinen.

 

Källa:
http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/does-lemon-juice-dissolve-kidney-stones/
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursten/