Citrusfrukter skyddar hjärtat

Ämnen i citrusfrukter motverkar åderförfettning, hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorerna högt blodsocker och blodfettsrubbningar. De har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Till dessa ämnen hör flavonoiderna.

Frukt, bär och grönsaker minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, det vet man. Många studier har gjorts om hur olika växter och deras ämnen motverkar hjärt-kärlsjukdom samt riskfaktorer och annan sjuklighet som spelar in.

Högt blodsocker är en sådan riskfaktor. Det orsakar inflammation och oxidativ stress som skadar celler och vävnader i kärl och hjärta. Blodfettsrubbningar är också en viktig faktor vid hjärt-kärlsjukdom.

Citrusfrukternas flavonoider

Växter innehåller flavonoider som hör till ämnesgruppen polyfenoler. De har bland annat antioxidativa och antiinflammatoriska effekter och har visats motverka bland annat högt blodsocker och störd blodfettssammansättning. Deras hälsosamma effekter beror på att de exempelvis kan påverka kemiska reaktioner och cellers samspel. Därigenom kan de förändra vävnaders och organs funktioner.

Citrusfrukter är rika på flavonoider, C-vitamin och β-kryptoxantin som är en karotenoid. Exempel på flavonoider i citrusfrukter är hesperidin, hesperetin, naringin, naringenin, diosmin, quercetin, rutin, nobiletin och tangeretin. I en sammanställning av vetenskapliga studier nämns många exempel på positiva resultat från citrusfrukternas flavonoider.

Antioxidation, blodsocker, fetter och inflammation

Flavonoidernas förmåga att bromsa oxidativ stress, sänka förhöjda blodfetter, motverka inflammation, förbättra funktionen hos blodkärlens innerskikt och blodplättarna, normalisera blodtryck och förbättra fettmetabolismen är förmodligen orsaken till att de skyddar mot åderförfettning och hjärt-kärlsjukdom.

Experimentella diabetesmodeller visar att flavonoiderna kan förbättra aktiviteten hos enzymer och transportmolekyler som är involverade i glukos- och fettmetabolism. De kan öka insulinutsöndring, minska glukosintolerans/insulinresistens, minska utsöndring av glukos från levern och upptag av glukos från tarmarna, öka perifert glukosupptag och motverka inflammation.

Studier tyder på att citrusfrukternas flavonoider också motverkar fetma och fettvävnadsinflammation. De förändrar flera signalsystem som har att göra med bland annat fettinlagring, fettcellsbildning och inflammation.

Exempel – japansk studie

Nästan en tredjedel av den frukt en japan äter varje år består av citrusfrukter. I en japansk studie med 10 623 deltagare utvärderades kopplingen mellan livsstil och kost, i synnerhet intag av citrusfrukter, och förekomst av stroke eller hjärtinfarkt. Deltagarna följdes under 10,7 år i snitt.

För de deltagare som åt citrusfrukter nästan dagligen var risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom lägre än för de som åt 1-2 gånger i veckan, 1-2 gånger i månaden eller ännu mer sällan.

Det var just förekomsten av stroke av typen hjärninfarkt (blodpropp) som minskade av citrusfrukter. Forskarna menar att det stöder hypotesen att citrusfrukternas antioxidanter motverkar åderförfettning genom att hämma bildning av oxidanter, reducera oxidering av LDL-kolesterol och reparera skador från oxidation.  


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30962863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21389640